Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda solunum, hayvan gruplarına göre farklı organlarda gerçekleşir. Bu organlar deri, solungaç, trake ve akciğer olarak sınıflanır. Bu organlardaki ortak özellikleri sıralayacak olursak;
  • Tüm solunum organlarının yüzeyleri geniştir.
  • İnce ve hassas olan bir epitel doku bulundururlar.
  • Suda yaşayan hayvanlarda solunum dışa doğru yapılırken, karada yaşayan hayvanlarda kuruma riski sebebi ile içe doğu yapılır.
  • Hepsinin yüzeyleri nemlidir.
  • Trake dışındaki organlarda bayağı miktarda kan taşıyan kılcal damarlar barınır.
Sünger ve sölenterlerdeki gaz alışverişi yüzeydeki difüzyon ile gerçekleştiğinden ayrıca bahsetmekte fayda var.

Deri Solunumu:  Solucan, kurbağa ve yumuşakça denilen hayvanlarda görülen solunum sistemidir. Difüzyon ile gaz alış verişinin sağlanması için yüzeyin yani derinin nemli olması gerekmektedir. Nemli olmasını ise derideki mukus bezleri ile sağlanır. Solunum ise oksijenin derideki nem sayesinde ayrışarak kılcal damarlar aracılığı ile kana geçer. Kan, oksijeni alarak hücreye yeterli miktarda iletir. Doğal olarak karbondioksitin hücre dışına atılması da aynı yöntemle gerçekleşir.

Trake Solunumu: Eklem bacaklılarda görülen bu solunum sistemi, doku yapı hücrelerine oksijen girişini ve karbondioksit çıkışını en hızlı gerçekleştiren sistemdir. Trake solunumunda, solunum sisteminin dolaşım sistemi ile bir bağlantısı olmamakla birlikte, alyuvar ve solunum pigmenti bulunmaz. Bu sebepten ötürü, kan renksiz iken oksijen ve karbondioksitte kanla taşınmaz. Trakeler vücut boyunca dallanan borucuklardan oluşur. Stigma adındaki kanallarla ile dışarıdaki bağlantıyı sağlar. Stigma böceklerin göbeklerinin altında bulunan halkalı yapıların her bir bölmesinde bir çift olarak bulunan delik yapıdır. Trake vücutta yol aldıkça incelen yapısıyla hücreye ulaşana kadar mikroskopla zor görünecek kadar küçülür. Bu küçük trake uzantılarına ise trakeol adı verilir. Genellikle göğüs bölümünde oluşan trake,bacaklara hatta kanatlara kadar uzanan yapıları mevcuttur. Trakeler barındırdıkları oksijeni trakeollerle hücreye ulaştırırlar. Aynı şekilde karbondioksit çıkışıda trakeollerle gerçekleşir. Trakeollerin karbondioksiti trake ile vücut dışına kadar atılmasıyla hücre, dış ortamla gaz alışverişi yapar.  Böceklerin stigmadan hava giriş çıkışlarını kontrol etmek için vücutlarını kasıp gevşetirler. Vücudun kasılmasıyla havanın dışarı atılması, gevşemesiyle hava alımı gerçekleşir. Son olarak dipnot olarak aktarmak gerekirse genellikle örümcek ve akreplerin trakeleri dallanma yapılıdır. Bu dallanma yapılarından dolayı kitapsı akciğer ismini almıştır.

Solungaç Solunumu: Bu solunumu gerçekleştiren her hayvanın farklı bir solungaç yapısı vardır. Bu hayvanlar kabuklular, kurbağa larvaları, balıklar ve yumuşakçalardır. Tüy şeklindeki saçaklı yapıda olan solungaçlar direkt olarak vücut dışıyla bağlantılıyken, dış solungaç olarak anılırlar. Kurbağa larvalarının ilk döneminde görülen bu solungaç tipi aynı zamanda akciğeri bulunan balıklardada mevcuttur. İç solungaçları ise yaprak şeklini andırırken, kemiksi ve kıkırdak yapıda oluşur. Aynı zamanda solungaç yaylarıda taşınır. Solungaçlar, kan damarları bakımından incelenecek olursa bayağı yoğun olduğu görülür.Yuvarlak ağızlı yani kıkırdak yapılı balıklarda solungaçlar yarıklar halinde ve birden fazla olurken, kemiksi yapılardaki balıkların solungaçları operkulum adındaki kapakçık ile örtülüdür.

Akciğer Solunumu: En geniş kapsamlı solunum türü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu solunum türü kuşlar, sürüngenler ve memelilerin dışında yetişkin kurbağalardada görülür.
  • Kurbağalarda; akciğer basit yapılı olup hiç bölmesi yoktur.Direkt ağıza açılan bu yapıda soluk borusu bulunmamaktadır. Tuhaf olmasıyla birlikte ağızları açıkken solunum yapamazlar. Burunda bulunan kapak şeklindeki yapıların açılmasıyla hava ağza dolar. Bu şekilde oluşan basınçla hava akciğere doğru hareket eder. Aynı zamanda kurbağaların nemli derileri sayesinde solunum yaptıklanıda unutmamak gerekir.
  • Sürüngenler: Su ile ilişkileri olduğu halde ilginç olarak timsah ve yılan dahil olmak üzere akciğeri bulunan sürüngenler, akciğer solunumu yaparlar.
  • Memeliler: Bu gruptaki hayvanların akciğerlerinin yüzeyleri alveollerle çevrelenmiştir. Bu alveoller bünyesinde bol miktarda kılcal damar barındırırlar. Bu gruptaki bazı hayvanlarda birden fazla solunum organı görülmesine örnek olarak, dipneusti adındaki balığın hem solungaçlarının hemde akciğere benzer yapılı hava keseciklerinin bulunması verilebilir.
  • Kuşlar: Yapılarının gereği olarak akciğerlerinde alveoller yerine hava keseleri bulunur. Bu hava keseleri yedek depo olarak kullanımın dışında kuşların uçuşunu sağlar. Diğer solunum organlarının aksine, bu hava keselerindeki kılcal damarlarının sayısı azdır. Bu keseler oksijen alırlar fakat karbondioksit olarak dışarı atmazlar. Hava sürekli olarak tek yönlü hareket eder. Bundan dolayı akciğerdeki kılcal damarlar sürekli olarak oksijenli yapıdadırlar.
Son Güncelleme : 14.11.2018 13:55:22
Hayvanlarda Solunum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hayvanlarda Solunum Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hayvanlarda Solunum"
Hayvanların heopsinde solunum sistemi aynı değil. İnsanlarda da hayvanlara göre biraz daha farklı. Peki genel olarak hayvanların tümünde kaç çeşit solunum sistemi vardır? Bu soru zaten benim lise sınav sorularımdan biriydi.
Yücetekin . 01.10.2018 00:52:44
CEVAP YAZ
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum cihazına bağlı hasta kaç gün yaşar, hastaların bir kısmının yaşadığı sorunlar nedeniyle solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Respiratör, ventilatör ya da pulmoner ventilatör olarak bilinen suni solunum cihazı, hastalardaki çeşitli nedenle...
Trake Solunumu
Trake Solunumu
Trake solunumu, karada yaşam süren eklembacaklıların özellikle böceklerin solunum organı trakedir. Trake solunumu eklem bacaklılar içinde böceklerde, bazı kabuklularda, çok ayaklılarda ve araknitlerde görülmektedir. Trakeler dokularda hücrelere kadar...
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum, Bu solunum çeşidi gelişmiş hayvanlardaki solunum sistemine yakın olarak, en uçtaki hücresine kadar aldığı oksijeni kullanarak besinleri yakması sonucu karbondioksiti dışarı atması olayıdır. Amaçları çok farklı olmamakla birlikte e...
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları, burun, Yutak, Gırtlak, soluk borusu ve Akciğer solunum sistemi organlarımızdır. Solunumun sisteminin vücudumuzdaki görevi, ihtiyacımız olan oksijeni alıp, bedenimizdeki karbon dioksit gazını dışarı atmaktır. Vücudumuzda mey...
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum,bilimsel adıyla '' Anaerobik Solunum'' bazı canlılarda zorunlu  solunum yolu olmakla birlikte, oksijenli solunum yapan canlılar için de ortamda oksijen kalmadığında yapılan solunum çeşididir.Adından da anlaşılacağı üzere, bu solunu...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, alt solunum enfeksiyonları bronşları etkileyerek akciğerlere kadar yayılım gösteren etkileri bulunan rahatsızlıklardır. Hava borularının akut ya da kronik şekilde iltihaplanması şeklinde gelişir. Bronşit, zat...
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı, Senders ve Kern tarafından Cpap cihazına alternatif olarak 1990 yılında geliştirilerek, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) hastalarındaki potansiyel etkisi gösterilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise komplike olmaya...
Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Solunum cihazı, diğer adıyla ventilatör kronik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Evde uzun süreli mekanik ventilasyon yapılması solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemlidir. Özellikle göğüs duvarı ve nöromusküler hastalıklar açısın...
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli solunum denklemi, yaşamlarına devam edebilmek için canlıların enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji ise sadece besin maddelerinden karşılanır. Canlılar dışarıdan aldıkları besin maddelerini oksijen yardımıyla ya da oksijensiz şekilde enerji elde...
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde solunum, oldukça önemli konulardan biridir. Çünkü bebeğin gelişimi için yeterli oksijen çok önemlidir. Bu gibi durumlar genellikle doktor muayenesinde bakılan şeylerdendir. Özellikle geniz eti ya da burun polipleri bebeklerde solunum sorun...
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar? İnsanın ve bütün gelişmiş hayvanların solunumu gibi bitkilerde de solunumun temel amacı, dokulara oksijeni almak ve besin maddelerini yakarak gereken enerjiyi alımın ardından karbondioksiti dışarı atmaktır ancak, bitk...
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları: Genetik etmenler, yaş, cinsiyet, ırk, enfeksiyonlar gibi faktörlerin yanı sıra sigara içme veya sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, mevsimsel faktörler, coğrafik koşullar, mesleksel faktörler gibi çevresel fa...

 

Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Bipap Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Oksijenli Solunum Denklemi
Bebeklerde Solunum
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Depresyonu
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Yolu Alerjileri
Abdominal Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Balıkların Solunum Sistemi
O2 Li Solunum
Böceklerde Solunum
Solunum Sisteminin Görevleri
Solunum Yolu Tıkanması
Solunum Sistemi Anatomisi
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi
Solunum Kasları
Oksijenli Solunum Formülü
Solunum Mekanizması
Hayvanlarda Solunum
Canlılarda Solunum
Oksijenli Solunum
Popüler İçerik
Solunum Depresyonu
Solunum Depresyonu
Solunum depresyonu, aslında bir bulgu değilde hastalık olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durumun asıl nedeni genelikle başka organların ...
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum fonksiyon testi, göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı ile uğraşan doktorların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Sol...
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu alerjileri, Polen ya da evcil hayvan gibi aslında bir zararı bulunmayan maddelere karşı verilen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu...
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum, Abdominal karınla ilgili, karına ait anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir. Abdominal solunum ise karın solunumu olarak adlandırı...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları, özellikle üst solunum yolu rahatsızlığının hemen ardından kendini gösteren ve bronşite benzeyen bir hastalık ol...
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların solunum sistemi, balıklarında aynı insanlar gibi yaşamak için, oksijene ihtiyaçları vardır. Hücreleri olup ta oksijen ihtiyacı olmayan bir ...
O2 Li Solunum
O2 Li Solunum
O2 li solunum, aynı zamanda aerobik solunum olarak adlandırılır. Bu solunumda organik besinler oksijen yardımıyla yakılarak ATP elde edilir. Hücre içi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020