Hücresel Solunum

Hücresel Solunum

Hücresel solunum, hücrenin yaşam bağlarının koparılmaması, yaşam döngüsünü devam ettirebilmesi açısından gerçekleştirdiği gaz ve su alışverişinin genel ismidir. Bu solunum sayesinde vücudun metabolik sistemlerin çalışmalarını devam ettirebilmek için enerji üretimide gerçekleşir.  Solunum yapamayan canlıların yaşam imkanı olmayacağı gibi, solunumda karbonhidrat, yağ ve protein en ufak parçalarına kadar ayrıştırılır. Hücresel solunumda bu olayın gerçekleşmesi sırasında oksijenin kullanımı veya kullanılmaması baz alınarak iki başlık altında incelenir.

Fermantasyon: Gerekli enerjinin üretimi durumunda oksijenin kullanılmadığı solunum türüdür.Bir diğer adı anaerob olan bu solunumu, oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler yaparlar. Normalde oksijenli solunum yapan bazı canlılar, istisnai durumlar dahilinde oksijensiz ortamlarda çok nadir  zorunlu olarak bu solunumu yaparlar. Enzimler ile glukozun pirüvik aside kadar parçalanarak ATP'nin açığa çıkması olayına glikoliz denir. Glikoliz ortam nasıl olursa olsun ortaktır. Eğer ortamda oksijen bulunmuyorsa yada reaksiyona yetecek kadar yoksa pirüvik asidin, laktik asit veya etil alkole kadar parçalanması, oksijensiz solunum başlığı adı altında incelenir. Fermantasyon, hücrenin sitoplazmasında gerçekleşirken, iki ATP harcanırken dört ATP açığa çıkar. 
  • Glikoliz; glikozun enzimlerin çalışmaları ile pirüvik aside kadar parçalanması olayıdır. Tüm canlılarda aynı enzimler görev aldığı için glikoliz olayı her canlıda aynı şekilde gerçekleşir. Reaksiyonda dört ATP nin dışında iki NADH açığa çıkar. Oksijensiz solunumda NADH, son basamakta yükseltgenerek bir sonraki glikoliz olayında kullanılır. Bu döngüde dikkat edilmesi gereken en önemli olaylardan biri ise fruktoz mono hekzan bifosfat'tan gliseraldehit tri fosfat ve dihidroksiaseton fosfat oluşumudur. Geri dönüşümü olmayan bu basamak aynı zamanda hız kısıtlayıcı iken inüsilin ve glukagon hormanları kontrolünde aktif olurlar.
  • Laktik asit fermantasyonu; oksijenin yeterli olmadığı durumlarda bazı bakteriler ve hayvan hücrelerinde görülen fermantasyondur.  Ortamda oksijenin olmadığı zamanlarda pirüvik asidin laktik asite dönüşümüyle, NADH kullanılarak tekrar NADH elde edilmesi durumudur. İnsanlardaki bu fermantasyon olayı ise kas hücrelerindeki oksijen ihtiyacı kan tarafından karşılanmadığı halde enerji üretimini sağlama amaçlıdır. 
  • Etil alkol fermantasyonu; etanol fermantasyonu olarakta bilinen bu enerji üretimi biçimi, hücredeki tüm NAD+ ları NADH a çevirir. Bu NADH taki hidrojen ile reaksiyona girecek tepkime yoksa ATP üretimi gerçekleşmez. Bu fermantasyonda bulunan karboksil grubunun kopması halinde ortama karbondiosit yayılır. 
Oksijenli: Hücrenin solunumu sırasında oksijenin kullanıldığı reaksiyonlardır. Hücrelerin mitokondri organelinde gerçekleşirken, monosakkaritler, gliserol, yağ asitleri ve aminoasitler, asetil koenzim-a  yapısına dönüşürler. Bu dönüşüm sonrasında krebs döngüsüne katılırlar. Bu solunum türünde, glikoliz dışında iki farklı basamak daha vardır. Bunlar ;
  • Krebs Döngüsü: Glikolizin devamı olan bu döngü,  mitokondrinin içinde gerçekleşir. İlk basamağında sitrik asit oluştuğundan sitrik asit çemberi şeklindede adlandırılmıştır. Çember halinde bileşikler birbirlerine dönüşerek, arta kalanlarla maddeler elde edilir. Bu döngünün sonucunda altı adet NADH ve iki tane FADH açığa çıkar. Bu açığa çıkanların taşıdığı hidrojenler ve elektronlar elektronik taşıma sistemine devredilerek yükseltgenmenin oluşumu ile ATP üretilir.
  • Oksidatif Fosforilasyon: Bir önceki döngülerde açığa çıkan FAD ve NAD elektronik taşıma sistemine aktarımıyla yükseltgenme ve indirgenme olayları gerçekleşir. Bu olaylar sırasında oluşan enerjinin bir kısmı harcanırken, bir kısmıda ısıda kullanılır. Görüldüğü üzere oksijenli solunumda oluşan ATP  miktarı oldukça fazladır. Bu yükseltgenme olayı ile ATP üretimi olayına oksidatif Fosforilasyon denir. Sonuç olarak kırk ATP üretiminden iki başlangıçta kullanılan ATP düşersek net olarak otuz sekiz ATP elde edildiği görülür.
Son Güncelleme : 16.11.2018 06:30:50
Hücresel Solunum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hücresel Solunum Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hücresel Solunum"
Fen bilgisi dersinde hücresel solumun ile ilgili bir ödevim var. Hücresel solunum kaç başlık altında incelenir? Fermantasyon nedir? Oksijenli solunum nasıl oluşur? Laktik asit fermantasyonu hangi canlılarda görülür? Oksidatif fosforilasyon da hangi olaylar gerçekleşir? Solunum sırasında hangi maddeler en ufak parçalarına kadar ayrıştırılır? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Fatma . 06.10.2018 16:22:34
CEVAP YAZ
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum cihazına bağlı hasta kaç gün yaşar, hastaların bir kısmının yaşadığı sorunlar nedeniyle solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Respiratör, ventilatör ya da pulmoner ventilatör olarak bilinen suni solunum cihazı, hastalardaki çeşitli nedenle...
Trake Solunumu
Trake Solunumu
Trake solunumu, karada yaşam süren eklembacaklıların özellikle böceklerin solunum organı trakedir. Trake solunumu eklem bacaklılar içinde böceklerde, bazı kabuklularda, çok ayaklılarda ve araknitlerde görülmektedir. Trakeler dokularda hücrelere kadar...
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum, Bu solunum çeşidi gelişmiş hayvanlardaki solunum sistemine yakın olarak, en uçtaki hücresine kadar aldığı oksijeni kullanarak besinleri yakması sonucu karbondioksiti dışarı atması olayıdır. Amaçları çok farklı olmamakla birlikte e...
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları, burun, Yutak, Gırtlak, soluk borusu ve Akciğer solunum sistemi organlarımızdır. Solunumun sisteminin vücudumuzdaki görevi, ihtiyacımız olan oksijeni alıp, bedenimizdeki karbon dioksit gazını dışarı atmaktır. Vücudumuzda mey...
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum,bilimsel adıyla '' Anaerobik Solunum'' bazı canlılarda zorunlu  solunum yolu olmakla birlikte, oksijenli solunum yapan canlılar için de ortamda oksijen kalmadığında yapılan solunum çeşididir.Adından da anlaşılacağı üzere, bu solunu...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, alt solunum enfeksiyonları bronşları etkileyerek akciğerlere kadar yayılım gösteren etkileri bulunan rahatsızlıklardır. Hava borularının akut ya da kronik şekilde iltihaplanması şeklinde gelişir. Bronşit, zat...
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı, Senders ve Kern tarafından Cpap cihazına alternatif olarak 1990 yılında geliştirilerek, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) hastalarındaki potansiyel etkisi gösterilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise komplike olmaya...
Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Solunum cihazı, diğer adıyla ventilatör kronik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Evde uzun süreli mekanik ventilasyon yapılması solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemlidir. Özellikle göğüs duvarı ve nöromusküler hastalıklar açısın...
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli solunum denklemi, yaşamlarına devam edebilmek için canlıların enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji ise sadece besin maddelerinden karşılanır. Canlılar dışarıdan aldıkları besin maddelerini oksijen yardımıyla ya da oksijensiz şekilde enerji elde...
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde solunum, oldukça önemli konulardan biridir. Çünkü bebeğin gelişimi için yeterli oksijen çok önemlidir. Bu gibi durumlar genellikle doktor muayenesinde bakılan şeylerdendir. Özellikle geniz eti ya da burun polipleri bebeklerde solunum sorun...
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar? İnsanın ve bütün gelişmiş hayvanların solunumu gibi bitkilerde de solunumun temel amacı, dokulara oksijeni almak ve besin maddelerini yakarak gereken enerjiyi alımın ardından karbondioksiti dışarı atmaktır ancak, bitk...
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları: Genetik etmenler, yaş, cinsiyet, ırk, enfeksiyonlar gibi faktörlerin yanı sıra sigara içme veya sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, mevsimsel faktörler, coğrafik koşullar, mesleksel faktörler gibi çevresel fa...

 

Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Bipap Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Oksijenli Solunum Denklemi
Bebeklerde Solunum
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Depresyonu
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Yolu Alerjileri
Abdominal Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Balıkların Solunum Sistemi
O2 Li Solunum
Böceklerde Solunum
Solunum Sisteminin Görevleri
Solunum Yolu Tıkanması
Solunum Sistemi Anatomisi
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi
Solunum Kasları
Oksijenli Solunum Formülü
Solunum Mekanizması
Hayvanlarda Solunum
Canlılarda Solunum
Oksijenli Solunum
Popüler İçerik
Solunum Depresyonu
Solunum Depresyonu
Solunum depresyonu, aslında bir bulgu değilde hastalık olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durumun asıl nedeni genelikle başka organların ...
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum fonksiyon testi, göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı ile uğraşan doktorların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Sol...
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu alerjileri, Polen ya da evcil hayvan gibi aslında bir zararı bulunmayan maddelere karşı verilen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu...
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum, Abdominal karınla ilgili, karına ait anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir. Abdominal solunum ise karın solunumu olarak adlandırı...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları, özellikle üst solunum yolu rahatsızlığının hemen ardından kendini gösteren ve bronşite benzeyen bir hastalık ol...
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların solunum sistemi, balıklarında aynı insanlar gibi yaşamak için, oksijene ihtiyaçları vardır. Hücreleri olup ta oksijen ihtiyacı olmayan bir ...
O2 Li Solunum
O2 Li Solunum
O2 li solunum, aynı zamanda aerobik solunum olarak adlandırılır. Bu solunumda organik besinler oksijen yardımıyla yakılarak ATP elde edilir. Hücre içi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020