Popüler İçerikler

Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar

Solunum cihazına bağlı hasta kaç gün yaşar, hastaların bir kısmının yaşadığı sorunlar nedeniyle solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Respiratör, ventilatör ya da pulmoner ventilatör olarak bilinen suni solunum cihazı, hastalardaki çeşitli nedenler yüzünden sağlıklı ve yeterli bir solunum yapılamadığında, bunu üstlenen bir ci...

Trake Solunumu

Trake solunumu, karada yaşam süren eklembacaklıların özellikle böceklerin solunum organı trakedir. Trake solunumu eklem bacaklılar içinde böceklerde, bazı kabuklularda, çok ayaklılarda ve araknitlerde görülmektedir. Trakeler dokularda hücrelere kadar sokulu olan çoklu borulardır. Oksijeni direkt olarak hücrelere taşırlar. Hayvan...

Bitkilerde Solunum

Bitkilerde Solunum, Bu solunum çeşidi gelişmiş hayvanlardaki solunum sistemine yakın olarak, en uçtaki hücresine kadar aldığı oksijeni kullanarak besinleri yakması sonucu karbondioksiti dışarı atması olayıdır. Amaçları çok farklı olmamakla birlikte enerji üretmektir. Hayvanlardan farklı olarak gerekli durumlarda oksijen ve karbondioksit kull...

Solunum Sistemi Organları

Solunum Sistemi Organları, burun, Yutak, Gırtlak, soluk borusu ve Akciğer solunum sistemi organlarımızdır. Solunumun sisteminin vücudumuzdaki görevi, ihtiyacımız olan oksijeni alıp, bedenimizdeki karbon dioksit gazını dışarı atmaktır. Vücudumuzda meydana gelen oksijen ve karbon dioksit taşıması kan dolaşımı ile gerçekleşir.

Oksijensiz Solunum

Oksijensiz Solunum,bilimsel adıyla '' Anaerobik Solunum'' bazı canlılarda zorunlu solunum yolu olmakla birlikte, oksijenli solunum yapan canlılar için de ortamda oksijen kalmadığında yapılan solunum çeşididir.Adından da anlaşılacağı üzere, bu solunum yolunda oksijen kullanılmaz. Oksijensiz solunum,oksijen kull...

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, alt solunum enfeksiyonları bronşları etkileyerek akciğerlere kadar yayılım gösteren etkileri bulunan rahatsızlıklardır. Hava borularının akut ya da kronik şekilde iltihaplanması şeklinde gelişir. Bronşit, zatürre gibi rahatsızlıklar bunlara verilebilecek örneklerdir. Genellikle basit bir...

Bipap Solunum Cihazı

Bipap Solunum Cihazı, Senders ve Kern tarafından Cpap cihazına alternatif olarak 1990 yılında geliştirilerek, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) hastalarındaki potansiyel etkisi gösterilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise komplike olmayan OSAS hastalarında, iki cihazın da birbirinden farklı bir etkisinin bulunmadığı görülmüş...

Solunum Cihazı

Solunum cihazı, diğer adıyla ventilatör kronik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Evde uzun süreli mekanik ventilasyon yapılması solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemlidir. Özellikle göğüs duvarı ve nöromusküler hastalıklar açısından solunum cihazı yaygın şekilde kullanılmaktadır. ALS hastalarında kullanılan ...

Oksijenli Solunum Denklemi

Oksijenli solunum denklemi, yaşamlarına devam edebilmek için canlıların enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji ise sadece besin maddelerinden karşılanır. Canlılar dışarıdan aldıkları besin maddelerini oksijen yardımıyla ya da oksijensiz şekilde enerji elde ederse solunum gerçekleşir. Solunum sırasında alınmış basit şeker hücre içinde ...

Bebeklerde Solunum

Bebeklerde solunum, oldukça önemli konulardan biridir. Çünkü bebeğin gelişimi için yeterli oksijen çok önemlidir. Bu gibi durumlar genellikle doktor muayenesinde bakılan şeylerdendir. Özellikle geniz eti ya da burun polipleri bebeklerde solunum sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Bebeklerde solunum bazen güçlenebilmektedi...

Bitkiler Nasıl Solunum Yapar

Bitkiler Nasıl Solunum Yapar? İnsanın ve bütün gelişmiş hayvanların solunumu gibi bitkilerde de solunumun temel amacı, dokulara oksijeni almak ve besin maddelerini yakarak gereken enerjiyi alımın ardından karbondioksiti dışarı atmaktır ancak, bitkilerin hayvanlardan farkı, havadaki oksijeni almadan ve dışarı karbon dioksit vermeden de...

Solunum Sistemi Hastalıkları

Solunum Sistemi Hastalıkları: Genetik etmenler, yaş, cinsiyet, ırk, enfeksiyonlar gibi faktörlerin yanı sıra sigara içme veya sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, mevsimsel faktörler, coğrafik koşullar, mesleksel faktörler gibi çevresel faktörler solunum sistemi hastalıklarına neden olmaktadır. Solunum Sist...

Solunum Depresyonu

Solunum depresyonu, aslında bir bulgu değilde hastalık olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durumun asıl nedeni genelikle başka organların sorunları nedeni ile meydana gelen hastalıktır. Bu durum genellikle yetişkinlerde görülen ve günümüzde yavaş yavaş artış gösteren sorunlardan biridir. Solunum depresyonunun birçok nedeni v...

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testi, göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı ile uğraşan doktorların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Solunum fonksiyon testi, spirometre denilen cihaz ile yapılmaktadır ve tanı bu cihaz ile konulmaktadır. Solunum fonksiyon testlerinin devreye girdiği ilk yıllarda çok büyük olup bu cihaz için ayrı...

Solunum Yolu Alerjileri

Solunum Yolu alerjileri, Polen ya da evcil hayvan gibi aslında bir zararı bulunmayan maddelere karşı verilen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonuna “Alerji” denilmektedir. Tükettiğimiz besinlerin yanı sıra, dış ortamda veya evde bulunan maddeler alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Gözlerde kaşıntı, kırmızılık ve şişlik, burun...

Abdominal Solunum

Abdominal Solunum, Abdominal karınla ilgili, karına ait anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir. Abdominal solunum ise karın solunumu olarak adlandırılabilir. Solunum sorunu olan bazı hastalara diyafram ve mide kaslarını kullanarak nefes alış verini kolaylaştırmaya yönelik öğretilen solunumdur. Hasta, mide kaslarını kasarak diyaframı ...

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları, özellikle üst solunum yolu rahatsızlığının hemen ardından kendini gösteren ve bronşite benzeyen bir hastalık olan alt solunum yolu hastalığı bronşların iltihaplanması nedeni ile meydana gelir. Bu hastalık ınfluenza adı verilen virüslerin bronşlara yerleşmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu virüs...

Balıkların Solunum Sistemi

Balıkların solunum sistemi, balıklarında aynı insanlar gibi yaşamak için, oksijene ihtiyaçları vardır. Hücreleri olup ta oksijen ihtiyacı olmayan bir canlı türü yoktur. Balıklarda solunum ağızlarına aldıkları suyu, solungaçları arasından geçirerek, sudaki oksijeni ayrıştırarak yapılır. Balina bu gruba dahi değildir. Balinalar di...

O2 Li Solunum

O2 li solunum, aynı zamanda aerobik solunum olarak adlandırılır. Bu solunumda organik besinler oksijen yardımıyla yakılarak ATP elde edilir. Hücre içinde besinlerde olan kimyasal enerjinin oksijenle açığa çıkarılma işlemidir. Bundan tam 38 ATP üretimi olur. Bunun formülü ise;C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) --------------> 6 CO2 (...

Böceklerde Solunum

Böceklerde Solunum, Diğer tüm canlılar gibi, böceklerin de yaşamlarını devam ettirebilmek için solunum yapmaları gerekmektedir. Böcekler solunumu trake sistemleri ile yaparlar. Trake sistemi, böceklerin organlarına ulaşabilmek amacıyla dallarına ayrılmıştır ve bu sistemin boruları böceklerin vücutlarında tıpkı bir ağ gibi dolaşırlar....

Solunum Sisteminin Görevleri

Solunum sisteminin görevleri, vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni almamız ve aynı zamanda vücudumuzdan atılması gereken karbondioksidin vücuttan dışarı atılmasını sağlamaktır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi için solunum yapması gereklidir. Bu yaşamsal faaliyetin devamında görev alan organlar sırası ile burun, yutak, gırtlak, so...

Solunum Yolu Tıkanması

Solunum yolunun tıkanması, solunumu gerçekleştirmesi için gerekli havanın engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Fakat tıkanma çeşitleri olmaktadır iki çeşit olarak bilinmektedir ve tıkanmada uygulanması gerekenler ise şöyledir. Örneğin kısmi tıkanma az da olsa biraz havanın geçtiği tıkanmalar olmaktadır. Kısmi tıkanmada kesinlikle sırta vu...

Solunum Sistemi Anatomisi

Solunum Sistemi Anatomisi, Solunum sistemi anatomisi, solunum yolları ve akciğerlerden oluşmaktadır. Solunum yollarının içeriğinde ise burun boşlukları, farenks, trakea, bronşlar, bronşiyoller ve alveolleri bulunmaktadır. Burun: Havanın vücuda ilk giriş yolu burundur. Burun boşluklarının içerisi müköz bi...

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi, Üst solunum yollarının sık sık virüsler dolayısıyla istila edilerek, enfeksiyona maruz kaldığı ve bu nedenle gribal enfeksiyon dediğimiz üst solunum yollarında iltihaplanmalar oluşmaktadır. Bu iltihaplanmalara paralel olarak da ağrılar, halsizlik ateşin yükselmesi de artmaktadır. Üst solunum yo...

Solunum Kasları

Solunum Kasları, Solunum yolları burun delikleri ile başlayıp peş peşe birbirini takip eder. Solunum; dokuların ihtiyacı olan oksijenin atmosfer havasından alveole, oradan kana ve kandan dokulara ulaşmasını, dokulardan karbondioksitin atmosfer havasına atılmasını sağlar. Solunum olayını gerçekleştiren bazı kaslar vardır ve bu kasları şö...

Oksijenli Solunum Formülü

Oksijenli Solunum Formülü, Oksijenli Solunum, ökaryot canlılarda ve bazı tek hücreli prokaryot canlılarda gerçekleşen bir solunum çeşididir. Oksijenli Solunum yapan canlılar,ihtiyaç duydukları enerjiyi karşılarken organik molekülü oksijen molekülü ile parçalarlar. Yani ihtiyaç duyulan enerji oksijenle sağlanır. Dolayısıyla bu canlılar ATP ür...

Solunum Mekanizması

Solunum mekanizması, canlılarda soluk alma ve soluk verme şeklinde işler. İnsanlarda solunum kaburgalar arasındaki kaslarla, diyafram kasının kasılması ve gevşemesiyle yapılır. Bu işlemler sırasında yani solunum mekanizmasında, soluk almada ve soluk vermede belirli olaylar gerçekleşir. Canlılar için solunum mekanizması belirli b...

Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda solunum, hayvan gruplarına göre farklı organlarda gerçekleşir. Bu organlar deri, solungaç, trake ve akciğer olarak sınıflanır. Bu organlardaki ortak özellikleri sıralayacak olursak;Tüm solunum organlarının yüzeyleri geniştir.İnce ve hassas olan bir epitel doku bulundururlar.Suda yaşayan hayvanlarda ...

Canlılarda Solunum

Canlılarda Solunum, canlıların yaşamaları için gerekli olan enerjiyi üretmelerini sağlar. Yani Canlılarda Solunum, yaşamsal bir zorunluluktur. Solunum yapamayan canlılar, enerji üretemedikleri için, vücutlarında bulunan hücrelere enerji veremedikleri için, kısa sürede ölürler. Bir canlı doğumundan ölümüne kadar sürekli, aralıksı...

Oksijenli Solunum

Oksijenli Solunum, diğer adıyla 'Aerobik Solunum, canlılarda oksijen kullanılarak gerçekleştirilen solunum türüdür. Şeker gibi organik besinlerin oksijen kullanılarak parçalanmasıyla ATP elde edilmesi olayıdır. Sonucunda 2 ATP harcanarak, 40 ATP elde edilir. Net kazanç 38 ATP' dir.Denklemi şu şekildedir: C6H12O6...

Hücresel Solunum

Hücresel solunum, hücrenin yaşam bağlarının koparılmaması, yaşam döngüsünü devam ettirebilmesi açısından gerçekleştirdiği gaz ve su alışverişinin genel ismidir. Bu solunum sayesinde vücudun metabolik sistemlerin çalışmalarını devam ettirebilmek için enerji üretimide gerçekleşir. Solunum yapamayan canlıların yaşam imkanı olmayacağı gibi, sol...

Solunum Fizyoterapisi

Solunum fizyoterapisi, solunum yollarında oluşan sağlık problemleri rehabilitasyonundaki amaçlardan bir tanesi de semptomları azaltmak ve yasam kalitesini yükseltmektir. Hastaların çoğunun soluk alıp vermede sıkıntı çekmesi sebebiyle hareketleri kısıtlıdır. Minik bir efor semptomları ortaya çıkarabilir. Akciğer tedavisi, ...

Solunum Yetmezliği

Solunum yetmezliği solunum sistemimizin yeterli oksijeni alamama durumudur. Metabolizmamız için gerekli oksijeni sağlamak, solunum sistemimizin görevidir. Solunum sistemimiz, birden daha çok sistemin birbirine bağımlı şekilde çalışması sayesinde görevini yapabilmektedir. Görevi tam olarak, karbondioksiti atarak gerekli oksijenin vücud...

Anaerobik Solunum

Anaerobik Solunum, Oksijensiz solunum olarakta bilinen bu sistem, oksijenin bulunmadığı ortamlarda veya az bulunan ortamlarda moleküllerin oksidasyonu yani indirgenmesi ile enerji üretim biçimidir. Aerobik solunum ile farkı, oksijen kullanımıdır. İnsanlarda ve gelişmiş canlılarda aerobik solunumun yanında anaerobik solunum yaptıklıkları b...

Solunum Zorluğu

Solunum Zorluğu, Günümüzde genç ya da yaşlı birçok insanda meydana gelen ve kişiyi en çok zorlayan durumlardan biri olan solunum zorluğu birçok nedenden dolayı kaynaklanabilmektedir. Genellikle geçici nedenlerden kaynaklanan solunum zorlukları çocuklarda görülen hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Fakat yaşı ilerlemiş insanlarda yaşam ka...

Kaç Çeşit Solunum Vardır

Kaç Çeşit Solunum Vardır, Bilindiği gibi yapılan araştırmalar ile birlikte tespit edilen bazı solunum çeşitleri vardır. Bu solunum çeşitleri canlıdan canlıya değişiklikler göstermektedir. Biyoloji alanında genellikle bitkilerin yaptığı solunumlar, tıbbi alanda ise genellikle insanların yaptığı solunumlar ele alınmaktadır. Elde olan bilg...

Yutak

Yutak, Halk arasında, farinks veya geniz olarak da bilinmektedir. Burun ve ağız boşluğunun arka kısmında yer alan boşlukta bulunan bir bölümdür. Yutak, sindirim organlarından birisi olup, sindirim kanalının bir parçasıdır. Yutak bölümünde gırtlak bulunur. İnsanlar tarafından alınan besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlayan yerdir. ...

Solunum Yolu Hastalıkları

Solunum Yolu Hastalıkları, Genetik etmenler, cinsiyet, yaş, ırk, enfeksiyonlar gibi faktörlerin yanı sıra sigara içme veya sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, coğrafik koşullar, mevsimsel faktörler, mesleksel faktörler gibi çevresel faktörler solunum sistemi hastalıklarına sebep olmaktadır.Solunum y...

Sigaranın Solunum Sistemine Zararları

Sigaranın solunum sistemine zararları, sigara içilirkendumanı akciğerlere çekildiğinden dolayı dumanın içerdiği partikül yada gaz şeklinde tahriş edici olan maddeler solunum sistemine direk olarak etkileyebilmektedir. Böylece sigara ağız veya burundan başlayacak şekilde akciğer alveollerine kadar uzanabilen solunum sisteminin her bölümü...

Solunum Organları

Solunum organları, solunum bir canlının yaşamsal faaliyetlerine devam edebilmesini sağlayan enerjinin üretilmesini sağlar. Enerji sağlanması içinde canlıların besin maddelerine ihtiyacı vardır. Solunum dışarıdan oksijen alarak, içeriden karbondioksit vererek gerçekleşen olaydır. İnsanlarda solunum burundan başlamakta, yutakta de...

Solunum Nedir

Solunum Nedir, Vücudun günlük işlemini yapmasını sağlayan ve yaşamsal etkinliklerini sağlayabilmesi için gerekli enerjini sağlanması gerekmektedir. Vücuda tüketilerek giren besinler sindirim sistemi yoluyla kana geçmektedir. Hücrelerde bu besinlerin oksijenle yakılmasına solunum solunumda ise görev yapan organların oluşturmuş olduğu sisteme...

Kalp Masajı Ve Suni Solunum

Kalp masajı ve suni solunum, hayatımızda gün geçtikçe insanların çok daha fazla ihtiyacı olan bir şey haline gelmiştir. Kalp masajı ve sunu solunum bugün herkesin bilmesi gereken çok önemli durumlardan biridir. İnsan vücudunda bulunan dokuların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve görevlerini yerine getirebilmesi için tabi ki oksijene ...

Solunum Deneyleri

Solunum Deneyleri, canlıların yaşamaları için ve gelişmesi için alınan oksijenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermek için bilimsel araştırmalar ürünü olarak yapılmaktadırlar. Canlıları kısımlandıracak olursak, bitkiler ve insanlar üzerinde bilimsel araşrtırmalar sonucu deneyler yapılır. Bitkilerin solunum durumu insanlara göre farkl...

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tedavisi, Alt solunum yolu enfeksiyonları arasında ilk akla helen hastalıklar, akut bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut alevlenme (KOAH) ve pnömonidir. Akut Bronşit:Alt solunum yolu tedavisi yapılacak hasta ile ilgi bilinmesi gereken iki şey vardır. Birincisi ...

Suni Solunum Maskesi

Suni Solunum Maskesi, Suni solunum maskesi, hayati önem taşıyan ve her aracımızda olması zorunlu olan alettir. Unutmamalıyız ki hayatımız kıymetlidir. Ve başımıza gelmez dediğimiz her türlü kaza ile her an karşı karşıya kalabiliriz. Peki, nedir bu suni solunum maskesinin bu kadar önemli olma sebebi ve nasıl kullanılır. Suni solunum maskesi, ...

Solunum Sistemi Nedir

Solunum sistemi nedir sorusunun kısaca cevabı vücuda oksijen alıp karbondioksidi vücuttan atma olarak verilebilir. Kandaki karbondioksit gazının oksijen gazı ile yer değiştirmesini sağlayan sisteme solunum sistemi denir.Bu şekilde oksijen hücrelere ulaşır ve karbondioksit vücuttan atılır. Burun ve ağız yardımıyla dışarıdan alınan oksijen sır...

Suni Solunum

Suni solunum, günümüzde insanlar tarafından en çok bilinmesi gereken durumlardan biridir. Öyle ki gün geçtikçe gelişen teknoloji kötü etki olarak oluşan kazaları ve bu gibi problemleri de meydana getirmektedir. İşte bu kazalarda ilk yardım bilgisi olarak suni solunum hastalarda acil olarak gerekebilir. Bu nedenle herkesin bilmesi gerene...

Akciğer Solunum Sistemi

Akciğer solunum sistemi, içerisinde önemli bir yere sahip olan organımızdır. Solunum sistemi sadece nefes alıp vermek gibi basit bir işlevi yerine getirmemektedir. Solunum sistemi bu görevini yerine getirirken vücut için gerek duyulan oksijen ve besinlerin de hücrelere ulaştırılması görevini üstlenir. Hücrelerde bulunan bu besinler oksi...

Solunum Sistemi Muayenesi

Solunum Sistemi Muayenesi; Solunum sistemi, kandaki karbondioksit gazının oksijen gazı ile yer değişmesini sağlayan sistemdir. Solunum sistemi oksijenin hücrelere ulaşmasını ve karbondioksidin vücuttan atılmasını sağlar. Akciğerlerde bronş ve bronşçuklardan geçerek alveollere gelir. Alveollere geldikten sonra direkt olarak kana geçer. Kan bö...

Solunum Sistemi Histolojisi

Solunum Sistemi Histolojisi; Dış ortamdan alınan oksijenin organizma içindeki karbondioksit ile karşılıklı yer değiştirmesine Solunum adı verilir. Solunum sisteminin esas fonksiyonu solunan havadan oksijeni almak, ve vücudun metabolizması sonucunda oluşan karbondioksidi vücuttan dışarı atmaktır. Solunumun gerçekleşebilmesi için solunum yolla...

Hırıltılı Solunum

Hırıltılı Solunum, soluk alıp verme sırasında akciğerlerden kedi hırlamasını andıran bir sesin veya bazı hastalarda değişik karakterde çıkan düdük ya da ıslık sesine benzeyen bir sesin çıkmasıdır. Meydana gelen bu ses hasta kişiyi muayene eden doktor tarafından stetoskop yardımı ile dinleme esnasında duyulabileceği gibi hasta ki...

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri, Üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüsler tek bir çeşit olmamakta ve onlarca virüs sebebiyle üst solunum yollarında rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Bunun neticesinde de üst solunum yollarında meydana gelen rahatsızlıklarda tek tip olmamaktadır. Halk arasında genelde soğuk algınlığı olar...

Neden Solunum Yaparız

Neden Solunum Yaparız, canlının aralıksız oksijen alıp karbondioksit vermesidir. Bazı tek hücreli (aeroibik bakteriler) haricinde bütün bitki ve hayvanlar yaşamak için oksijene muhtaçtır. Oksijen canlılarda farklı yollarla temin edilmektedir. Canlılarda fazla bulunan karbondioksitte solunum yoluyla dışarı atılır. Canlıların bulunduğu ortamda...

İnsanda Solunum Sistemi

İnsanda Solunum sistemi, en gelişmiş canlı türü olan İnsanlardaki, solunum yapma işlevi gören bir sistemdir. İnsanda Solunum Sisteminde, bir çok organ görev alır. Hayatın devamı için solunum ile oksijen almak ve oksijeni kullandıktan sonra karbondioksit salınımı yapmak şarttır. Dolayısıyla Solunum Sistemi çalışmayan bir canlı yaşayamaz. İ...

Solunum Sistemi Diyafram

Solunum Sistemi Diyafram, Solunum, hücrelerinde bulunan besinler enerji tarafından yakılarak oksijen ile birleşmesine kan hücrelerine besinlerin ve oksijenin taşınmasına solunum denilmektedir. Solunum vücutta bulunan bazı organlar tarafında gerçekleştirilmektedir. Bu organlar, gırtlak, soluk borusu, akciğer, burun ve deridir. İnsanların e...

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum sistemi fizyolojisi, kanda bulunan karbondioksit gazı ile oksijen gazının yer değiştirmesini sağlayan bir sistemdir. Solunum sistemi içinde yer alan ağız ve burun ile dıştan alınan havanın içinde bulunan oksijen yutak, gırtlak ve soluk borusundan geçerek akciğerlere gelir. Burada bronş ve bronşçukları geçip alveollere ge...

Hücre İçi Solunum

Hücre içi solunum olayı hücre içinde gerçekleşen en önemli yaşamsal faaliyetlerdendir. Burada konuyla ilgili bazı bilgilere yer verilecektir.ATP sentez şekilleri:Substrat seviyesinde fosforilasyon: ADP molekülü fazla enerji potansiyeline sahip molekülle d...

Solunum Sistemi

Solunum Sistemi, Ortamdaki gazların ve suyun vücuttaki hücrelere yeterli miktarda ulaştırılması ve aynı şekilde su ve karbondioksit olarak dışarı atılması görevini üstlenen sistemin ismidir. Bu alışveriş sonucu aynı zamanda enerji açığa çıkar. Bu enerji vücutta kullanılır. Bu sistemdeki başlıca organların yanı sıra deri, yutak, diyafram ve b...

Aerobik Solunum

Aerobik solunum, yani daha bilinen bir adıyla oksijenli solunum birçok hücrede meydana gelen solunum türlerinden biridir. Bu solunum hücreler içindeki glikoz molekülleri arasındaki ATP enerjisine dönüştürülmesine denmektedir. Bazı hücrelerin yaşamına devam edebilmesi için aerobik solunuma ihtiyaçları vardır. Bitki hücreleri bu solunumu...

Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

Akut üst solunum yolu enfeksiyonu, Üst solunum yolunu tutan enfeksiyöz hastalıkları genel olarak tanımlayan kavram üst solunum yolu enfeksiyonudur. Fakat bu kavram pratikte bakteriyel enfeksiyonları değil viral enfeksiyonları anlatmak için kullanılmaktadır. Viral üst solunum yolu enfeksiyonları çok farklı virüslerle ve bunların toplamda...

Solunum

Solunum, vücudumuzun enerji oluşturabilmesi için temiz olan havadan oksijen maddesini alarak vücutta zararlı olan karbondioksit maddesini de tekrardan havaya bırakması olayına solunum denmektedir. Solunumun vücutta gerçekleşmesi için kan hücrelerine besin ve oksijen maddelerinin taşınması gerekmektedir. Vücuda hücreler aracılığıyla ta...

Bronkoskop

Bronkoskop, akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir alettir. Nefes borusunun ve akciğerdeki hava yollarını oluşturan bronşiyal sistemin bronkoskoptan gözle incelenmesi işlemine de bronkoskopi denmektedir. Bronkoskopi ilk olarak 20. asrın başlarında Jackson’un çalışmalarıyla başlamıştır. Günümüzde iki tip bronkoskop ...

Solunum Sisteminin Sağlığı

Solunum sistemi sağlığı: Solunum sistemi insan vücudunda hastalıklara karşı en fazla hassas olan bölümdür. Solunum sistemlerinin yapı organlarını ağız, burun, gırtlak, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer, bronşlar,ve alveoller olarak sıralayabiliriz. Özellikle kış aylarında havaların soğuması ile solunum sistemi hastalıklarında daha fazla ...

Burun Solunum Sistemi

Burun solunum siteminde ki organları sıralayacak olursak birinci sıraya akciğeri koyabiliriz. Akciğer bir sünger gibi büzülüp şişebilir kaburgalarımızın altında bulunur. Akciğer rengi kişiden kişiye değişir sigara kullanan insanlarda bu koyu bir renk halini alırken sigara kullanmayan insanlarda pembeye yakındır. Sigara içmediği halde akciğer...

4 Sınıf Solunum Sistemi

4 Sınıf solunum sistemi, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. İhtiyaç duyulan bu enerji daha çok besinlerden karşılanmaktadır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için, besinlerin oksijen ile parçalanması gerekmektedir. Hücre içerisinde besin maddelerinin oksijen...

Solunum Enfeksiyonu

Solunum Enfeksiyonu, çok sayıdaki virüsler nedeniyle oluşan bir problemdir. Bu problem alt ve üst solunum yollarını etkiler. Enfeksiyona neden olan virüsler hızlıca çoğalıp yayılırlar ve bulaşıcıdırlar. Bu virüsler temas ile yiyecek ve içecek paylaşımıyla hemen bulaşabilir. Öksürük, hapşırma gibi hava yoluyla da yayılabilirler.

Solunum Sistemi Yapımı

Solunum sistemi yapımı, Canlıların yaşamaları ve gelişmeleri için alınan oksijenin, ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermek için bilimsel deneyler yapılmaktadır. Canlıları kısımlandıracak olursak, bitkiler ve insanlar üzerinde bilimsel araştırmalar sonucu deneyler yapılır. Bitkilerin solunum sistemi insanlara göre farklıdır. Bitkiler gü...

Boğmaca Hastalığı

Boğmaca Hastalığı; öksürükle kendini gösteren ve mikropların neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Her yaşta görülür ancak çocukluk döneminde boğmaca şiddetli seyreder. Genellikle sonbahar aylarında ortaya çıkar. Boğmaca hastalığına, Bordetela cinsi mikroplar yol açar. İnsanlara yerleşen bu mikrobun hastalığa neden o...

Solunum Sistemi İlaçları

Solunum Sistemi, insan vücudunun önemli sistemlerinden dir. Bu sistem yaşam boyu gaz alışverişini sağlayarak, sürekli görev yapar. Solunum sisteminde; Burun, gırtlak, yutak, akciğer,soluk borusu ve bronşlar bulunur. Solunum sistemi hastalıkları, Öksürük, balgam, bronşlarda daralma, solunum...

Solunum Fizyolojisi

Solunum fizyolojisi, Solunum sisteminin misyonu, vücudun ihtiyacına göre harici ortamla gaz alışverişini yapılmasını sağlamak, dolaşım sistemi aracılığıyla da solunumu düzenlemektir. Solunum 4 aşamadan oluşur: Ventilasyon, Diffüzyon, Perfüzyon, Solunumun tertip etmesi . Ventilasyon: Akciğerin ventilasyonu ile kas...

Hücre Solunumu

Hücre solunumu, hücrenin canlı kalabilmesi için gerekli olan olaylardan biridir. Bu durum hücrenin gerekli solunumu yaparak yaşamına devam etmesi için kesinlikle gereklidir. Hücrenin görevlerini yapabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Hücre bu ihtiyaçlarını tabi ki solunum yaparak oksijenden almaktadır. Hücrenin oksijeni alarak ener...

Solunum Sistemi Konu Anlatımı

Solunum sistemi konu anlatımı, canlılar yaşamsal olarak faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanmaktadır. Hücre içinde besinlerden enerjinin üretebilmesi için besinlerin oksijenle parçalanması gereklidir. Hücre içinde besin maddelerinin oksijen gazı kullanarak parçalanm...

Solunum Borusu

Solunum borusu, bir insanda en önemli organlardan biridir. İnsan yaşamı üzerinde oldukça büyük katkıları ola bu organ bizlere oldukça yarar sağlamaktadır. Bu organın en küçük sorunlarında bile direk olarak yaşam kalitemizin düştüğünü hissederiz. Solunum borusu, birçok hastalıklar ile karşımıza çıkabilmektedir. Birçok hastalığın oluşma b...

Solunum Sistemi Modeli

Solunum sistemi modeli, kandaki karbondioksit ( CO2 ) gazının oksijen gazı ( O2 ) ile değişim imkanı sunan sistemdir. Solunum sisteminde burun ve ağız sayesinde dışarıdan edinilen havanın içerisinde bulunan oksijen sırayla yutak, gırtlak ve nefes borusundan geçtikten ardından akciğerlere gelir. Akciğerlerde bronş ve bronşcuklardan geçe...

Biyoloji Solunum

Biyoloji solunum hakkında tüm canlılar üzerinde birçok araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda canlılar üzerindeki solunum olayı, oksijenin vücuda girmesi, vücutta kullanılması gibi soruların cevabı verilmiştir. Solunum, biyolojik canlılar için oldukça önemli durumlardandır. Öyle ki canlıların yaşamı için solunum olmazsa olmaz...

Solunum Sistemi Organları Nelerdir

Solunum sistemi organları nelerdir konusunda bilgi verebilmek için öncelikle solunum sisteminin üstlendiği görevler konusuna bakılmalıdır. Solunum sistemi vücuttaki kanda bulunan karbondioksit’in oksijen gazı ile yer değiştirmesini sağlar. Solunum sistemi organları ise bu gazların yer değiştirebilmesini sağlayacak yapıdadırlar...

6 Sınıf Solunum Sistemi

6 sınıf solunum sistemi, canlılar hayatta kalabilmek için su, hava ve besinleri kullanmak zorundadırlar. Kan, hücrelere taşınabilmesi için besine ve oksijene ihtiyaç duyar. Besin ve oksijen enerji üretmek için kullanılır. Havada bulunan oksijen gazı besinlerinin parçalanması, enerjinin oluşumu için etkin rol oynamaktadır. Canlıların ve ...

 

Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Bipap Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Oksijenli Solunum Denklemi
Bebeklerde Solunum
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Depresyonu
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Yolu Alerjileri
Abdominal Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Balıkların Solunum Sistemi
O2 Li Solunum
Böceklerde Solunum
Solunum Sisteminin Görevleri
Solunum Yolu Tıkanması
Solunum Sistemi Anatomisi
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi
Solunum Kasları
Oksijenli Solunum Formülü
Solunum Mekanizması
Hayvanlarda Solunum
Canlılarda Solunum
Oksijenli Solunum
Popüler İçerik
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum cihazına bağlı hasta kaç gün yaşar, hastaların bir kısmının yaşadığı sorunlar nedeniyle solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Respiratör, v...
Trake Solunumu
Trake Solunumu
Trake solunumu, karada yaşam süren eklembacaklıların özellikle böceklerin solunum organı trakedir. Trake solunumu eklem bacaklılar içinde böceklerde, ...
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum, Bu solunum çeşidi gelişmiş hayvanlardaki solunum sistemine yakın olarak, en uçtaki hücresine kadar aldığı oksijeni kullanarak besi...
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları, burun, Yutak, Gırtlak, soluk borusu ve Akciğer solunum sistemi organlarımızdır. Solunumun sisteminin vücudumuzdaki görevi, ...
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum,bilimsel adıyla '' Anaerobik Solunum'' bazı canlılarda zorunlu solunum yolu olmakla birlikte, oksijenli solunum yapan canlılar içi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019