Solunum Fizyoterapisi

Solunum Fizyoterapisi

Solunum fizyoterapisi, solunum yollarında oluşan sağlık problemleri rehabilitasyonundaki amaçlardan bir tanesi de semptomları azaltmak ve yasam kalitesini yükseltmektir.

Hastaların çoğunun soluk alıp vermede sıkıntı çekmesi sebebiyle hareketleri kısıtlıdır. Minik bir efor semptomları ortaya çıkarabilir. Akciğer tedavisi, hastaların yasam kalitesini yükseltmek amacıyla multi disipliner tedavi olanaklarının planlanıp uygulanması demektir. Rehabilitasyon programlarının nihayetinde KOAH'li hasta kişilerde semptomlar azalır, egzersiz toleransı artar, yürüme ve gibi fizyolojik etkinliklerde artış olabilir, gündelik yasam etkinliklerini başarma yeteneği artar, anksiyete ve çöküntü azalır, kendine itimat hissi artar ve yasam kalitesi ile ilgili nesnel ölçütlerde çoğalma ortaya gelir ve dolayısıyla, sağlık giderlerinde azalma sağlanmış olabilir. Rehabilitasyon programlarının KOAH'li hastaların yaşam müddeti üzerindeki tesirleri de incelenmiştir, fakat neticeler değişkendir. KOAH, klinikte ananesel FEV1 değerlerine göre hafif, ortada şiddette ve ağır şeklinde üç gruba ayrılırsa da rehabilitasyon programlarının seçiminde bu gruplara göre belirlenmiş ilkeler yoktur. Zira, hastaların solunum fonksiyonları ile egzersiz toleransları arasındaki bağıntı çoğunlukla zayıftır. Sonuçta çoğunlukla onay gören anlayış, ağır fonksiyon bozukluğu ve egzersiz tolerans kaybı ortaya gelen hastalar da dahil olmak üzere, bütün istikrarlı KOAH hastalarında, tedavinin uyumlu olduğudur. Hastanede yatan hastalar amaçlı da rehabilitasyon programları tanımlanmıştır. Yatan hastanın genel vaziyetine göre bir takim programlar seçilebilir.

Rehabilitasyon programlarından yararlanmayan KOAH'li hasta sayısı epeyce azdır. Lisan problemi olanlar, iş ya da yolculuk gibi sebeplerle programı aksatanlar bu programlardan yararlanamazlar. İşitme sorunları aksaklık yaratabilir. Psikiyatri sorunları çoğunlukla tedaviye mani olabilir. KOAH hastalarının anında tümünde sigara içme öyküsü bulunduğundan ve bu hastalar yaşlı olduklarından, nörolojik ya da kardiyovasküler sorunların eslik etmesi olasıdır. Bu gibi hastalar amaçlı aerobik egzersizler uyumlu değildir. Rehabilitasyon programlarına başlamadan öncesinde kalp hastalıkları dışlanmalıdır. İdeal koşullarda, akciğer tedavisi programları KOAH ile ilgili bilge ve deneyimli deneyimli sağlık görevlileri tarafından uygulanır. Rehabilitasyon programlarını uygulayacak ekipte doktor, diyetisyen, yoğun bakım personeli, hemşire, fizyoterapist, kardiyorespiratuar teknisyen, meslek terapisti, eczacı, egzersiz terapisti, psikososyal eleman ve benzeri. yetkililer yer alır. Seçilen programa göre bu görevlilerden bir tanesi ya da birkaçı programda yer alır. Akciğer tedavisi çoğunlukla ayaktan izlenebilen hastalara uygulanır. Uygulama yeri hastanelerdeki rehabilitasyon birimleridir. Fizyolojik etkinlik kapasiteleri çok düsük ortaya gelen hastalar rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecekleri amaçlı bu çeşit programlardan yararlanamazlar. Bu hastalara ev ortamında uygulanabilecek bir takım programlar vardır.

Eğitim

Rehabilitasyon programlarının basit öğesidir. Hasta kişiye hanede aynı ritimde devam etmek üzere, seçilen programı istemeyince yazılı ve sözlü rehberler verilmelidir. İtinalı aralıklarla hanede ya da hastanede yapılan kontroller hastayı motive eder. Hastalar bilhassa ilaç ve oksijen tedavisi ile ilgili itinalı model eğitilmelidir. Rehabilitasyonda kullanılan otomobiller (inhalasyon ya da egzersiz araçları) ile ilgili hasta ayrıntılı şekilde eğitilmelidir. KOAH'in alevlenme sebepleri, beslenme sekli, havada meydana gelen hijyeni gibi çoğu konu eğitim programında yer almalıdır. Ailenin eğitimi de çok mühimdir. Hastalığın seyrini, prognozunu, hasta kişiye nasıl yardımcı olunacağını aileye öğretmek yararlıdır. Akciğer tedavisinin dayanılmaz elemanlarındandır. Soluk alıp vermede zorluk artmış solunum işi, artmış oksijen tüketiminin fizyoterapi yollarıyla düzeltildiği saptanmıştır.

Solunum egzersizleri gevşeme egzersizleri, solunumun denetimi, sekresyonların mobilizasyonu gibi. Soluk darlığının azaltılması, iyice ventile olmamış akciğer ünitelerinin ventilasyona katılmasının sağlanması ve solunum kaslarının ek olarak etkin bir şeklinde kullanılmasını sağlamakta yararlıdır. Solunum kaslarının gevşetilmesi amaçlı hastanın baş, boyun, gövde ve ekstremitelerinin fleksiyon halinde bulunmasını sağlayan pozisyonlar öğretilir.
Son Güncelleme : 24.11.2018 09:20:23
Solunum Fizyoterapisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Solunum Fizyoterapisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Solunum Fizyoterapisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum cihazına bağlı hasta kaç gün yaşar, hastaların bir kısmının yaşadığı sorunlar nedeniyle solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Respiratör, ventilatör ya da pulmoner ventilatör olarak bilinen suni solunum cihazı, hastalardaki çeşitli nedenle...
Trake Solunumu
Trake Solunumu
Trake solunumu, karada yaşam süren eklembacaklıların özellikle böceklerin solunum organı trakedir. Trake solunumu eklem bacaklılar içinde böceklerde, bazı kabuklularda, çok ayaklılarda ve araknitlerde görülmektedir. Trakeler dokularda hücrelere kadar...
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum, Bu solunum çeşidi gelişmiş hayvanlardaki solunum sistemine yakın olarak, en uçtaki hücresine kadar aldığı oksijeni kullanarak besinleri yakması sonucu karbondioksiti dışarı atması olayıdır. Amaçları çok farklı olmamakla birlikte e...
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları, burun, Yutak, Gırtlak, soluk borusu ve Akciğer solunum sistemi organlarımızdır. Solunumun sisteminin vücudumuzdaki görevi, ihtiyacımız olan oksijeni alıp, bedenimizdeki karbon dioksit gazını dışarı atmaktır. Vücudumuzda mey...
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum,bilimsel adıyla '' Anaerobik Solunum'' bazı canlılarda zorunlu solunum yolu olmakla birlikte, oksijenli solunum yapan canlılar için de ortamda oksijen kalmadığında yapılan solunum çeşididir.Adından da anlaşılacağı üzere, bu solunu...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, alt solunum enfeksiyonları bronşları etkileyerek akciğerlere kadar yayılım gösteren etkileri bulunan rahatsızlıklardır. Hava borularının akut ya da kronik şekilde iltihaplanması şeklinde gelişir. Bronşit, zat...
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı, Senders ve Kern tarafından Cpap cihazına alternatif olarak 1990 yılında geliştirilerek, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) hastalarındaki potansiyel etkisi gösterilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise komplike olmaya...
Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Solunum cihazı, diğer adıyla ventilatör kronik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Evde uzun süreli mekanik ventilasyon yapılması solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemlidir. Özellikle göğüs duvarı ve nöromusküler hastalıklar açısın...
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli solunum denklemi, yaşamlarına devam edebilmek için canlıların enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji ise sadece besin maddelerinden karşılanır. Canlılar dışarıdan aldıkları besin maddelerini oksijen yardımıyla ya da oksijensiz şekilde enerji elde...
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde solunum, oldukça önemli konulardan biridir. Çünkü bebeğin gelişimi için yeterli oksijen çok önemlidir. Bu gibi durumlar genellikle doktor muayenesinde bakılan şeylerdendir. Özellikle geniz eti ya da burun polipleri bebeklerde solunum sorun...
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar? İnsanın ve bütün gelişmiş hayvanların solunumu gibi bitkilerde de solunumun temel amacı, dokulara oksijeni almak ve besin maddelerini yakarak gereken enerjiyi alımın ardından karbondioksiti dışarı atmaktır ancak, bitk...
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları: Genetik etmenler, yaş, cinsiyet, ırk, enfeksiyonlar gibi faktörlerin yanı sıra sigara içme veya sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, mevsimsel faktörler, coğrafik koşullar, mesleksel faktörler gibi çevresel fa...

 

Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Bipap Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Oksijenli Solunum Denklemi
Bebeklerde Solunum
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Depresyonu
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Yolu Alerjileri
Abdominal Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Balıkların Solunum Sistemi
O2 Li Solunum
Böceklerde Solunum
Solunum Sisteminin Görevleri
Solunum Yolu Tıkanması
Solunum Sistemi Anatomisi
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi
Solunum Kasları
Oksijenli Solunum Formülü
Solunum Mekanizması
Hayvanlarda Solunum
Canlılarda Solunum
Oksijenli Solunum
Popüler İçerik
Solunum Depresyonu
Solunum Depresyonu
Solunum depresyonu, aslında bir bulgu değilde hastalık olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durumun asıl nedeni genelikle başka organların ...
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum fonksiyon testi, göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı ile uğraşan doktorların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Sol...
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu alerjileri, Polen ya da evcil hayvan gibi aslında bir zararı bulunmayan maddelere karşı verilen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu...
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum, Abdominal karınla ilgili, karına ait anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir. Abdominal solunum ise karın solunumu olarak adlandırı...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları, özellikle üst solunum yolu rahatsızlığının hemen ardından kendini gösteren ve bronşite benzeyen bir hastalık ol...
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların solunum sistemi, balıklarında aynı insanlar gibi yaşamak için, oksijene ihtiyaçları vardır. Hücreleri olup ta oksijen ihtiyacı olmayan bir ...
O2 Li Solunum
O2 Li Solunum
O2 li solunum, aynı zamanda aerobik solunum olarak adlandırılır. Bu solunumda organik besinler oksijen yardımıyla yakılarak ATP elde edilir. Hücre içi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019